Publications

Reports/Theses

Van Esch L., Vermeiren K., Meynaerts E., Jespers K., Cornelis E., Vos D., Guisson R., Lodewijks P., Engelen G., Hoes H. and Robeyn N., ‘Ruimte voor hernieuwbare energie’. De opmaak van energiekansenkaarten- en atlas, 2016. report 2016/RMA/R/0464. Contracted by de Provincie Vlaams-Brabant
Available from: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Eindrapport_EKK_Vlaams-Brabant_tcm5-109223.pdf

Van Esch L., Vermeiren K., Meynaerts E., Uljee I., Guisson R., Cornelis E., Jespers K., Engelen G. and Hoes H., EnergieAtlas Limburg, studie uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg, 2016. report 2016/RMA/R/0574. Contracted by Provincie Limburg
Available from: http://documenten.limburg.be/bestandenlimburgbe/ruimtelijkeordening/eindrapport_energieatlas_limburg.pdf

Van Esch L., Meynaerts E., Vermeiren K., Uljee I., Janssen L., Guisson R., Engelen G., Hoes H. and Robeyn N., Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten, 2016. report 2016/RMA/R/0666 . Contracted by Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Available from: https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Hernieuwbare_atlas_Vlaamse_gemeenten_finaal_v20160921.pdf

Veldeman N., Van Esch L., Atmosferische depositie van probleemstoffen voor de waterkwaliteit: Emissiebestanden Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) voor het VLOPS luchtkwaliteitsmodel, 2016. report 2016/RMA/R/0711. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Françoise Pirard (CEBEDEAU) et Leen Van Esch (VITO, Mission d’inventaire des émissions dans l’eau des substances prioritaires et dangereuses prioritaires de la Directive 2008/105/CE. , 2015. Contracted by le compte du Service Public de Wallonie, Direction Générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Direction des Eaux de surface

Veldeman N., Van Esch L., Atmosferische depositie van probleemstoffen voor de waterkwaliteit: Emissiebestanden zware metalen voor het VLOPS luchtkwaliteitsmodel, 2015. report 2015/Unit RMA/R/19. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Renders N., Aernouts K., Cornelis E., Moorkens I., Uljee I., Van Esch L., Van Wortswinkel L., Casier M. and Roef J., Warmte in Vlaanderen, 2015. report 2015/SEB/R/0225. Contracted by laams Energie Agentschap
Available from: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/Warmte-Vlaanderen2015.pdf

Poelmans L., Janssen L. en Engelen G., Actualisatie en gebiedsdekkend maken van het Windplan Limburg. Technisch – wetenschappelijk vooronderzoek, 2014. report 2014/RMA/R/115.
Available from: http://documenten.limburg.be/bestandenlimburgbe/ruimtelijkeordening/20141027_eindrapport_windplan_limburg_finaal_v2.pdf

Verbeeck Klaartje, Nele Desmet, Transport naar het oppervlaktewater binnen WEISS voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest., 2014. report 2014/RMA/R/103. Contracted by Leefmilieu Brussel - BIM
Available from: http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD_VITO_2013_EIW_BHG.zip

Desmet Nele, Verbeeck Klaartje, Boënne Wesley, Inventarisatie van de emissies naar water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Post 2: Analyserapport en Factsheets. , 2014. Contracted by BIM, Brussels Instituut voor Milieubeheer
Available from: http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD_VITO_2013_EIW_BHG.zip

van Duijnhoven N., van den Roovaart J., Desmet N., Van Esch L. and Seuntjes P., Specifieke emissies naar het oppervlaktewater in het Antwerpse Havengebied, 2013. report 1203745-000. Contracted by Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Van Esch Leen, Inge Uljee, Guy Engelen, Idzi Hubrecht, Jurgen Meirlaen, Greet Vos, WEISS Training syllabus. WEISS - The Water Emission Inventory planning Support System. Project LIFE08 ENV/B/042 of the EU-Life+-programme, 2013.
Available from: http://weiss.vmm.be/documents/demonstration-version-of-the-software/D%2020_trainingWEISS_EN.pdf/at_download/file

Van Esch Leen, Inge Uljee, Guy Engelen, Idzi Hubrecht, Greet Vos, WEISS User Manual. WEISS - The Water Emission Inventory planning Support System. Project LIFE08 ENV/B/042 of the EU-Life+-programme, 2013.
Available from: http://weiss.vmm.be/documents/demonstration-version-of-the-software/D%2019_manual_WEISS.pdf/at_download/file

Pieters B.J. en A.A. Vergouwen, Geneesmiddelen: kwantificering emissies naar oppervlaktewater; Werkdocument: Schatting emissies geneesmiddelen Vlaanderen voor het Weiss-model. Grontmij, 2013. report GM-0107204.
Available from: http://weiss.vmm.be/documents/source-specific-emission-quantification-reports/D%2015%20Emissions%20of%20human%20pharmaceuticals%20.pdf/at_download/file

VMM and VITO, The Water Emissions Inventory. A planning Support System aimed at reducing the pollution of water bodies. Layman’s report. Project LIFE08 ENV/B/042 of the EU-Life+-programme, 2013.
Available from: http://weiss.vmm.be/documents/002922_WeissRapport_E_TW.pdf/at_download/file

Desmet Nele, Verbeeck Klaartje, Boënne Wesley, Inventarisatie van de emissies naar water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Post 1: Voorstudie, 2013. report 2013/RMA/R/284. Contracted by BIM, Brussels Instituut voor Milieubeheer

F. Sleeuwaert, L. Van Esch, G. Engelen, P. Coenen, A. Visschedijk, H. Denier Van der Gon en J. Hulskotte, Ontwikkeling en optimalisatie van een emissie-inventaris Persistente Organische Polluenten (POP's), 2012. report 2012/MRG/R/389. Contracted by VMM

2015/Unit RMA/R/19, Handleiding EISSA. Ontwikkeling en optimalisatie van een emissie-inventaris Persistente Organische Polluenten (POP's)., 2012. report 2012/RMA/R/311.

Van Esch L., Joris I., Engelen G. and Seuntjens P., Geografische spreiding van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw: relatie tussen gebruik en emissie in oppervlaktewater, 2012. report MIRA/2012/03, VITO, 2012/RMA/R/81. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA
Available from: http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2012/2012-03_Geografische_spreiding_emissie_gewasbescherming_TW_red.pdf

Poelmans L., Lodewijks P. en Engelen G., Onthaalcapaciteit Clusterzones, 2011. report 2011/RMA/R/344.
Available from: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/investment-plans/8343_studie_onthaalcapaciteit_v9.pdf

Renders N., De Weerdt Y., Gijsbers M., Jespers K., Van Esch L. and Wevers M., Emissies door houtverbranding – Sectoren gebouwenverwarming en landbouw, 2011. report 2011/TEM/R/158. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Arcadis, Bestrijdingsmiddelen: kwantificering en geografische spreiding van de emissies naar het compartiment water, 2011. report ARW/RC/GV/SH/gg-101365. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Viaene P., Janssen L., Jongen S., Veldeman N., Celis D. and Lefebre F., Atmosferische depositie van probleemstoffen voor de waterkwaliteit: ruimtelijke spreiding, 2010. report 2010/RMA/R/0151. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Sleeuwaert F., Van Esch L., Jespers K., Van Rompaey H. and Engelen G., Actualisering en optimalisering van de inschatting van de verbrandingsemissies door de collectief geregistreerde bedrijven, 2010. report 2010/MRG/R/352. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Schrooten L., Jespers K., Baetens K., Van Esch L., Gijsbers M. Van linden V. and Demeyer P., OFFREM – Model voor emissies door niet voor de weg bestemde mobiele machines, 2099. report 2009/TEM/R/104, 2009/TEM/R/105. Contracted by Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Van Esch L., Vos G., Janssen L. and Engelen G., The Emission Inventory Water: a planning support system for reducing pollution emissions in the surface waters of Flanders, in: Planning Support Systems: Best Practices and New Methods, pp. 137-158, 2009.

Van Esch L. and Engelen G., De emissie-inventaris water als instrument voor evaluatie en planning. Deel 2: Technische handleiding GIS-model, 2008. report 2008/IMS/R/238. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Engelen G. and Van Esch L., De emissie-inventaris water als instrument voor evaluatie en planning. Deel 1: Haalbaarheid WEISS, 2008. report 2008/IMS/R/237. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij

Van Esch L., Janssen L., Knaeps E., Campling P. and Engelen G., European agglomerations under Directive 91/271/EEC, 2007. report 2007/IMS/R/0291. Contracted by the authority of the European Commission, DG Environment, Directorate D – Water, Chemicals and Cohesion, n° 07-010401/2006/453315/ATA/D2

Engelen G. and Van Esch L, Evolutie van de emissies in water uit corrosie van bouwmaterialen aan de hand van de referentiejaren 1998, 2002 en 2005, 2007. report MIRA/2007/08, VITO, 2007/IMS/R/0429. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA
Available from: http://www.milieurapport.be/Upload/main/miradata/MIRA-T/02_themas/02_03/o&o_diffuse_bronnen_bouwmaterialen.pdf

Engelen G., Van Esch L., Janssen L., Van Holderbeke M., Provoost J., De Cuyper K. and Dinne K., Kwantificering en verfijning van het aandeel van de diffuse bronnen op de emissies naar oppervlaktewater en in het stedelijk (gerioleerd) gebied. , 2006. report 2006/IMS/R/397. Contracted by Vlaamse Milieumaatschappij